Auditing en Haalbaarheidsstudies

Auditing en Haalbaarheidsstudies

Het doorlichten van uw technische diensten voeren we uit op zowel strategisch, tactisch als op operationeel niveau; de structuur die we hiervoor hanteren is gebaseerd op de ISO 55000 standaard

  • Een Gap Analyse wordt gemaakt, deze wordt getoetst aan de AM (*) benchmarks (bijv. WCM) en aan best practices; vervolgens worden aanbevelingen geformuleerd op korte, middellange en lange termijn.
  • Naast een “full scope” Asset Management audit kan er tevens met een “quickscan” gewerkt worden: hierbij worden de pijnpunten snel naar voor gebracht echter zonder verdere aanbevelingen…
  • Tevens kunnen we hierbij de uitvoeringsefficiëntie gaan meten door een Hands on Tool Time (HOTT) meting uit te voeren waarbij typische tijdsverliezen worden geïdentificeerd. De resultaten dienen dan als input voor een verder HOTT optimalisatie programma.

Vervolgens kunnen we ook de haalbaarheid (“feasibility”) bepalen van de voorgestelde maatregelen. Dit omvat het doorrekenen van de Life Cycle Costing alsook het berekenen van rentabiliteit (d.m.v. ROI, NPV, IIR) van asset gerelateerde investeringen en/of verbeteringen

Lieven Bernolet