Solution Design

Solution Design

Dit houdt in dat de concepten die moeten ontwikkeld worden vanuit het Asset Management Strategisch Plan effectief worden omgezet in praktische plannen (bijv. werk instructies, checklijsten, formulieren).

Hierbij denken we aan:

  • Effectieve onderhoudsplannen
  • Asset vervangingsprogramma’s
  • Asset modificaties (“Management of Change”)
  • Data management (incl. technische documentatie)
  • Wisselstukken beheer (MRO concept)
  • Aankoopbeheer
  • Compliance beheer (wettelijke inspecties)

Alle aspecten i.v.m. de asset prestatie komen hierbij ook aan bod: betrouwbaarheid (reliability), beschikbaarheid, kritikaliteit. De meetmethodologie moeten worden vastgelegd om de asset prestatie & conditie te kunnen monitoren, dit kan aan de hand van bijv. OEE, MTBF, Asset Condition assessment (bijv. NEN2767 Standaard).

Meten is weten ! Op basis van meetgegevens & specificaties kunnen we continu gaan verbeteren: dit gebeurt door middel van verbeterlussen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Diverse verbetermethoden kunnen hierbij aangewend worden zoals bijv. PDCA, Lean, Six Sigma.

Verder moet ook de “best fit” organisatie worden onderzocht: bijv.centrale of decentrale organisatie. Hierbij wordt er rekening gehouden met de interfaces met alle andere actoren/stakeholders binnen de organisatie of bedrijfscontext (de zgn. Cultural Fit).

Vanuit deze context en vanuit de eisen m.b.t. de noodzakelijke bedrijfsprocessen worden vervolgens de rollen en verantwoordelijkheden aan de hand van een RASCI oefening vastgelegd, hieruit kunnen dan adequate functiebeschrijvingen worden afgeleid. Dit vormt dan de basis van een effectief competentiebeheer.

Lieven Bernolet