Asset Management

Asset Management

Een set van procedures en tools voor het optimaliseren van de prestaties van fysieke bedrijfsmiddelen (assets) gedurende de gehele levenscyclus.

ISO 55000 definieert Asset Management als:

“De gecoördineerde activiteit van een organisatie om integraal waarde te realiseren uit activa”.

  • Optimaliseren van de prestaties: het vinden van de juiste balans tussen kosten reductie (Opex en Capex), opbrengsten en risico’s (integriteit op vlak van VGM).
  • Assets: een fysisch object/installatie die potentiële of actuele waarde heeft voor een organisatie, dit gaat verder dan enkel onderhoud !
  • Levenscyclus : ontwerp, bouw, gebruik, onderhoud en verschroting van technische installaties etc.

Asset management vereist het introduceren van innovatieve technieken en oplossingen, maar ook interne factoren zoals tevredenheid van medewerkers (human factor) spelen een cruciale rol. Kortom: met goed Asset Management waarborg je de prestaties van de bedrijfsmiddelen én de kwaliteit van aspecten die voor jouw organisatie en je stakeholders waarde hebben. Volgende resultaten mogen verwacht worden:

  • Verbetering van de technische beschikbaarheid (OEE): + 5 à 10%
  • Reductie van de directie OH kosten : tot -20%
  • Een duurzaam VGM beleid met lage ongeval cijfers en een minimale milieu impact

Asset Management Strategisch Plan:

  • Dit is een beschrijving van de maatregelen die genomen moeten worden en die invloed hebben op de prestatie van de assets en het AM systeem.
  • Dit strategisch plan bepaald welke concepten en plannen verder moeten ontwikkeld worden (bijv. onderhoudsconcepten).
  • Om het plan verder te kunnen monitoren gaan we het dashboard met de noodzakelijke PI’s en KPI’s vastleggen, eventueel aangevuld met een BSC (Balanced Score Card).
Lieven Bernolet