Contract Management

Contract Management

Contract Management is een van onze speerpunten.

Vanuit Asset Owner perspectief:

 • “Make or Buy?”, Hoe de juiste strategie vastleggen i.v.m. uitbesteding: wat behouden en wat uitbesteden?
 • Wat is de “scope of work”? Welke structuur hiervoor te hanteren?
 • Wat zijn de valkuilen m.b.t. prestatie contracten?
 • Hoe omgaan met (sub-)contractors?
 • Hoe een uitbestedingstraject succesvol uitrollen?

Vanuit OEM perspectief:

 • Hoe omgaan met “warranty issues”?
 • Hoe de “Product & Systems” service structureren?

Vanuit Service Provider perspectief:

 • Hoe de Customer Service Strategie vastleggen? Wat is de service portofolio?
 • Hoe een Customer Service Model opmaken? Bijv. aan de hand van het Business Model Generation?
 • Hoe de maintenance en/of service contracten opstellen?

Ook:

 • Wat met “Operate & Maintain”?
 • Hoe de omslag maken van “Time & Material” naar prestatie contracten?
 • Hoe omgaan met het change management aspect?

Lieven Bernolet